סידרת טלויזיה – תרבות גולשת tv series computed net

1997הוראהteachingתרבות-רשתcyberculture

תרבות גולשת – בטלויזיה החינוכית – עם יואב בן-דב ז”ל

סדרה במסגרת “אסכולה”
חיים על המסך: מחשבים ואינטרנט
Ascola TV series:
Computers and the Internet
Israel Educational Television, 1997
מנחה: ד”ר יואב בן-דב


ערוץ 1 וערוץ 23
23שידור חוזר בימי ג’ החל מסוף אוקטובר 1997
1997שודר לראשונה בחודשים ינואר-יוני 1997
1997

1997הטלוויזיה החינוכית הישראלית, אשכול של 13 תוכניות


תרבות גולשת – סדרת אסכולה בטלויזיה )1998(

שני פרקים:

 

Ascola TV series:
Computers and the Internet
Israel Educational Television, 1997

 

×