כתבו על זומביט press about zombit

1995כתבו עליpress about me

בגליונות הסרוקים של זומביט אפשר לדפדף ולקרוא כאן.
נוצרה שם תרבות שהדהדה עוד הרבה שנים. עדיין מקבלת פידבק כשפוגשת את מי שגדלו על זומביט, היו אמנם עוד עיתונים למשחקי מחשב, אך לא כאלה, שהביאו בפני הנוער את עקרונות הקוד הפתוח, את מושגי האבטחה והפרטיות ועוד ועוד…

מסיבת סריקה – 20 שנה לזומביט – פברואר 2014
×