אתר מוזיאון גוטמן nachum gutman museum

1999אמנותartאתריםwebsitesלילדיםfor childrenמוזיאוניםmuseums

הוכתר כאתר הטוב ביותר בשנת 1996. כמה אתרים היו אז ברשת העברית? האתר הכיל תמונות ומידע תערוכות וגם עשרות משחקים אינטראקטיבים, פאזלים ובניית דפים של דבר לילדים עם סיפוריו ואיוריו של נחום גוטמן. זכיתי לעבוד עם יואב דגון ז”ל שהיה אז אוצר המוזיאון

אתר מוזיאון גוטמן Gutman Museum website
×