אתר מחזאי ישראל israeli playwrights repository

2013אתריםwebsitesתיאטרוןtheatre

המכון למחזאות ישראלית ע”ש חנוך לוין (ע”ר)• “קבוצת עבודה” – עמותה ליצירה וקידום של תיאטרון מקורי ועצמאי (ע”ר)
להנגיש מידע אודות מחזות לגורמי הפקה בארץ ובחו”ל ולעודד תרגום של מחזות ישראלים

Use our search engine to find actual texts and translations of Israeli Plays and browse through full profiles of Israeli Playwrights
×