אשת רשת – מדור בעיתון גלובס articles globes

1998עיתונאותjournalismפרסומיםpublicationsצדק לשוניlinguistic justiceתרבות-רשתcyberculture

כל שבוע, במוסף, במהדורה העברית וגם האנגלית – על טכנולוגיה והשפעתה החברתית, על טרנדים כלכליים וסכנות נסתרות

×