IPM-HOTTEL ipm hottel

בשנים שעוד לא היתה תרבות סטארט-אפים, אנחנו כבר הצתוותנו וגייסנו השקעות, לרעיון שהיה לנמרוד ולי וגם ידענו איך ליישם זאת. לראשונה, וגם עד כה לא ראיתי אחד שכזה – נוצר משחק מגניב, שמיועד למבוגרים, בו יכלו לשחק באופן שוויוני, ממרחקים, אונליין וריל-טיים.

כל בחירה במשחק השתייכה לאופן התנהגות כזה או אחר – כלומר WILD–MILD–CHILD ועל פי מידת ההתאמה בין בחירות שני הצדדים, הם התקדמו בקומות של המלון הסליזי ומדליק הזה. ההרפתקאות היו רבות.

ואז גם נפלנו במרתפים שאנו עצמנו בנינו, שותפינו גנבו אותנו והכל התפרק. חבל.

×