קפה מוות death cafe

נהוג לחשוב שעד לעידן החדש – היה נושא המוות ‘הס מלהזכיר’ כמעין טאבו לשיחה בחברה המערבית. מסיבות שונות – תרבות הניו-אייג’, עיסוק בהארכת חיים ובאיכותם בסוף הדרך – נכנס הנושא לשיח הציבורי באופנים שונים. אחד מהם הינו ‘קפה מוות’, התכנסות של אנשים בארוע חברתי סביב נושא המוות.

ישנם פורמטים שונים ל’קפה מוות’. הם התגבשו במקביל ובאופן עצמאי, על פי צרכים והרגלים אישיים, חברתיים ותרבותיים.

“קפה מוות” הינו שם כללי למעגלי שיתוף הקשבה ותמיכה בנושא המוות. ישנם מפגשים קצרצרים כמו רשת “קפה מוות” בסגנון האמריקאי, או סשן קלפי מוות אד-הוק. ישנן קבוצות גיאוגרפיות של לימוד וחקירה בכמה מפגשים חודשיים וישנם מעגלים של מטפלים ומלווים המתכנסים כבר שנים רבות.

** הפוסט המלא יפורסם בקרוב

קפה מוות – האמריקאי –

Hexbyte Tech News Wired Inside Death Café, The Place People Go to Talk About Dying

מאמר על קפה מוות. בפורמט אמריקאי. כולל סיפורים אישיים

קפה מוות של קבוצות לימוד סגורות

קפה מוות פתוח

switzerland

death-cafe

Death Cafe

london

https://www.pallimed.org/2015/11/creating-place-to-talk-about-death.html

קפה בהוספיס

×