“פשעי מחשב”, עיתון ששי journalism computer crimes shishi

Not Found Error

זכיתי לעבוד בתור עיתונאית, עם אדם ברוך ורינו צרור שערכו אז א עיתון ששי. אכן פרצתי למחשב של אדם ברוך וכך הישגתי את עבודתי העיתונאית הראשונה.

×