כתבו עלי & מדיאה-אקס press about me & medea ex

1 רשומות משותפות

vr projected in space מציאות מדומה מסביב

במשך עשורים רבים אני עוקבת אחר טכנולוגיות המאפשרות הרחבת תודעה vr as 360 universe projected around us. for large audience experiencing together, or for the ill who are in bed עוד... more...

מציאות מדומה מסביב

press about medea ex כתבו על מדיאה_אקס

2003כתבו עליpress about meמדיאה-אקסmedea ex

CityMouse, 3/10/03 - by Neta Dror 42 Maalot, 26/09/03 - by עוד...

כתבו על מדיאה_אקס
×